Derneğimizin Dünya Basın Federasyonu üyelik başvurusu Kabul Edildi

Geçen Hafta Dünya Basın Federasyonu yönetim Kurulu Başkanı ile bir görüşme gerçekleştiren Başkanımız Yaşar Kaba katılım isteğini iletti. Üyelik Başvurumuz kabul edildi. Bu gün dernek logomuz Dünya Basın Federasyonu veb sitesine eklendi.

Derneğimizin Dünya Basın Federasyonu üyelik başvurusu Kabul Edildi
19 Kasım 2022 - 00:21 - Güncelleme: 19 Kasım 2022 - 23:09
Gazeteciler Sosyal Sorumluluk projeleri Dernek Başkanımız (GASSODER)  Yaşar Kaba; Başvurumuzun kısa sürede kabul edilmesi bizi çok mutlu etti. Gazeteciler sosyal sorumluluk projeleri  derneği olarak federasyona ciddi katkılar sunacağımız gibi federasyonun da ciddi bizim projelerimize ciddi katkılar sunacağı açıktır dedi. 
Dernek logomuz ne anlama geliyor;
Meşale Tası; Sağlam duracağız. 
Tüy Kalem; Gazeteciyi
Kanatlar; Güvercini yani Barışı
Meşale; Özgürlüğü
Mavi damla;Yangına okyanusta bir damla olabilmek
Kırmızı;  Sevgi
Lacivert, Siyah; Zıtlıklar engel oluşturamaz.

Kuruluş amaç;
Biz gazeteciler toplumun herkesiminde acılara ve mutluluklara tanık oluruz. Toplumda yaşanan sorunlara minik projeler ile çözümler üretebiliriz.
Mesleğin sağladığı avantajlar haber almanın dışında, etkin iletişimle sorunların çözüm sürecinin kısaltlması yönünde kullanabiliriz. 

Güncel Proje
Gazeteciler Sosyal Sorumluluk projeleri Derneği olarak Cumhuriyetimizin 100. yılına ,Atatürk hakkında yerli ve yabancı yazarlar tarafından yazılmış eserlerden oluşan ve Atatürk devrimlerine kuşaktan kuşağa aktaracak olan bir ENSTİTÜNÜN kurulması yönünde çalışmalarımız sürüyor.

105 Gazete, 83 Dergi, 25 Televizyon, 65 Radyo, 787 İnternet,


Hakkımızda

Bir enformasyon kaynağı olan basının modern toplumlardaki işlevi sadece haber vermekle sınırlı değildir.
Toplumsal kültürün yeniden üretilmesi sürecinde de önemli bir işlevi olan basın, günümüz toplumları için vazgeçilmez bir kurumsal yapı olmuştur.
Federasyonlar üyelerinin ekonomik, sosyal, kültürel ve mesleki hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için oluşturulan tüzel kişiliğe sahip kuruluşlardır.
Federasyonumuz anayasamızda da ifadesi bulunan
“Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür.
Dili Türkçe’dir.
Bayrağı beyaz ay yıldızlı al bayraktır.
Milli marşı İstiklal marşı dır.”
 değiştirilemez hükümlerine bağlıdır.
Başkalarının zihninde anarşi, terör, yıkıcılık ve bölücülük bulunabilir. Bir başkaları da din kisvesi altında ayni şeyi yapabilir. Bizim düşüncemiz adaleti, sevgiyi, iyiyi, güzeli, doğruyu, samimiyeti, hoş görüyü, yardımlaşmayı ve dayanışmayı ön görür.
Üyelerinden aldığı güçle federasyonumuz haksızlıklara ve yanlışlıklara daima karşı çıkacaktır. Duyarsız, nemelazımcı, vurdumduymaz olmamalıyız. “Birlikten kuvvet doğar” ilkesinden hareketle, Hacı Bektaş-i Veli’ nin ifadesi ile, “Bir olalım, iri olalım, diri olalım ”diyoruz.
Federasyonumuz İdeolojik bir kuruluş değildir. .
Böyle bir yapılanmayı reddeder. Birleştirici ve bütünleştirici amaçtadır. Kimseyi dışlamaz, dışarıda bırakmaz.
Federasyonumuz ülkenin bugünkü sorunlar yumağına bir düğüm olmayı değil, sorunları çözen, çözümler getiren bir kurum olmayı hedefler. Bu nedenle; Dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep farkı gözetmeksizin gazetecilik ve televizyonculuğun toplum hayatındaki rolünü ve değerini özümsemiş, bu konudaki haklarına ve görevlerine vakıf bir üye topluluğu meydana getirmek amacındadır.
Basın örgütlerinin ilkeleri olmalıdır ve bu ilkeler birleştirici, bütünleştirici, kitleleri kucaklayıcı ve mücadeleci olmalıdır.
Federasyon anlayışımız siyaset ve ideolojiler üstü sivil toplum kuruluşudur. Kendisini ideoloji veya siyasi bir taassupla sınırlamaz ve birleştirici, bütünleştirici, herkesi kucaklayan ilkeleri vardır.. .

Misyon

Türkiye’nin uluslararası kamuoyunda görünürlüğünü ve etkinliğini arttırmayı hedeflemektedir. Federasyon Türkiye’nin doğru ve etkin bir şekilde tanınması ve bilinmesi için kamu kurumları ile işbirliği yaparak uluslararası sektör temsilcileri arasında koordinasyonu sağlamak amaçlamaktadır. . Bu durum, ülkemizin izlediği politikaların hem meşruiyeti hem de etkinlik alanı açısından önem arz etmektedir.
Türkiye’nin dünyanın farklı kesimlerinde yanlış ve kötü niyetli propaganda yapıp algı yaratmaya çalışan bazı ülkeler için devlet nezdinde girişimler yapıp o ülkenin devlet yöneticileri veya basın temsilcileri ile görüşüp Türkiye’nin doğru şekilde tanınmasını zorunlu kılmaktadır.
Türkiye’nin tanıtımında, dış yardımlar, bilim ve teknoloji, ekonomi, yükseköğretim, turizm, sağlık, ulaşım, sağlık turizmi, kültür, sanat ve medya gibi geniş bir alana yayılan faaliyetleri, Türkiye’nin yeni potansiyellerinin dünya kamuoyunda tanınmasını sağlar.
Dünya Basın Federasyonu bu farklı faaliyet kalemlerinin koordinasyonunu sağlayarak Türkiye’nin stratejik iletişimine ve etkin tanıtımına katkıda bulunur.

Vizyon

Küreselleşme ile birlikte uluslararası ilişkilerin daha girift bir hal aldığı günümüzde gazete ve televizyon haberleri uluslararası kamuoyunu etkilemenin ve yönlendirmenin en önemli araçlarından biri haline gelmiştir.
Yükselen bir güç olarak Türkiye’nin stratejik İletişim uluslararası kamuoyunda etkin ve başarılı olması, milli çıkarlarının, bölgesel etkinliğinin ve küresel sorumluluklarının vazgeçilmez bir unsurudur.
Bu durum, ülkemizin izlediği politikaların hem meşruiyeti hem de etkinlik alanı açısından önem arz etmektedir.
Dünya Basın Federasyonu, bu çerçevede gerek ülkemizin güçlü mirasını ve çağdaş tecrübesini gerekse son yıllarda bölgesel ve küresel siyasette artan etkisinden yola çıkarak, Türkiye’nin yeni hikâyesini etkin bir şekilde uluslararası kamuoyuna ve uluslararası medyada çalışan meslektaşlarına anlatmayı, farklı kesimlerle diyaloğa geçmeyi ve çok-taraflı bir iletişim ekseninde faaliyet yürütmeyi amaçlamaktadır.. .


YORUMLAR

  • 0 Yorum